AKO SA VYHNÚŤ BOLESTI UŠÍ V LETÚNE - VŠEOBECNEJ PRAXE

5 stratégií, ktorými sa má vyhnúť bolesť ucha v letúneRedakcia Choice
Benzetacil perorálne
Benzetacil perorálne
Výbornou stratégiou boja proti bolesti uší v letúne alebo predchádzaniu bolesti ucha je pokrytie nosa a malý tlak na hlavu, ktorý núti dýchanie. To pomáha vyrovnávať tlak vnútri a mimo tela, spájajúc zlé cítenie. Bolesť ucha v lietadle vzniká v dôsledku náhlej zmeny tlaku, ku ktorej dochádza pri odletu alebo pristátí lietadla, čo môže tiež spôsobiť iné nepríjemnosti, ako sú bolesti hlavy, nos, zuby a žalúdok a črevná nevoľnosť. Pozrite si domáce lieky na zmiernenie