PRE KTORÝCH JE INDIKOVANÁ PALIAČNÁ STAROSTLIVOSŤ - VŠEOBECNEJ PRAXE

Čo sú Paliatívna starostlivosť a kto by mal dostaťRedakcia Choice
Ako je liečba neuroleptického malígneho syndrómu
Ako je liečba neuroleptického malígneho syndrómu
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je paliačná starostlivosť súborom starostlivosti pre osoby trpiace vážnou alebo nevyliečiteľnou chorobou a tiež ich rodinou s cieľom zmierniť ich utrpenie, a kvality života. Medzi typy starostlivosti, ktoré môžu byť zahrnuté, patria: Identifikujte a liečte fyzické príznaky, ktoré môžu byť nepríjemné ako bolesť, dýchavičnosť, zvracanie, slabosť alebo nespavosť; Identifikujte a starajte sa o negatívne psychické pocity alebo príznaky, ako sú strach alebo smútok. Dodržiavať a podporovať riešenie konfl