JAZYK DIEŤAŤA DUNSTAN - TEHOTENSTVO

Ako porozumieť tomu, čo dieťa chcú hovoriť prostredníctvom plačuRedakcia Choice
Formy nákazy AIDS
Formy nákazy AIDS
Deti narodené do 3 mesiacov nevedia, ako hovoriť a ťažko pochopiteľné, takže jediný spôsob sluchovej komunikácie plačí. Všetky deti všetkých jazykov a národov však dokážu naznačiť, že je potrebné zmeniť plienku, jesť, brucho, ktorá je znepokojená, s kolikou alebo dokonca, ktorá potrebuje spať a zvládnuť tento jazyk pomáha veľa života rodičov, výrazne znižuje ich strach a tiež stres dieťaťa, čím vytvára spojenie väčšej bezpečnosti a pohodlia medzi rodičmi a dieťaťom, takže dieťa je šťastné, pokojné a pokojné. Po druhé, Priscilla Dunstan, objaviteľ tohto jazyka, zv