LIEČBA MOČOVEJ INKONTINENCIE - VŠEOBECNEJ PRAXE

Liečba inkontinencie močuRedakcia Choice
Čo môže byť sekrécia v uchu a čo robiť
Čo môže byť sekrécia v uchu a čo robiť
Inkontinencia moču sa vyznačuje nedobrovoľnou stratou malých, stredných alebo veľkých množstiev moču. Podľa vedeckého výskumu liečba inkontinencie moču priamo súvisí s perineálnym svalovým tonusom a to sa dá dosiahnuť praktikami cvičení Kegel a fyzioterapie . Podľa vedeckej publikácie približne 70% žien, ktoré podstúpili fyzioterapeutickú liečbu inkontinencie moču, ktoré boli prepustené z nemocnice a ktoré boli odporučené vykonávať cvičenie doma, po jednom roku boli prakticky vyliečené, hlásené iba stratu malých kvapky moču pri vynaložení námahy. To dokazuje, že nie všetky ženy s močovou inko