TRANSFÚZIA KRVI: ČO TO JE A KEDY JE TO POTREBNÉ - VŠEOBECNEJ PRAXE

V akých situáciách je indikovaná krvná transfúziaRedakcia Choice
Benzetacil perorálne
Benzetacil perorálne
Krvná transfúzia je bezpečný postup, pri ktorom sa do tela pacienta vloží celá krv alebo len niektoré jeho zložky. Transfúzia sa môže uskutočniť, ak máte hlbokú anémiu, napríklad po nehode alebo pri veľkých operáciách. Hoci je možné vykonať transfúziu celej krvi, ako v prípade závažného krvácania, je obvykle bežnejšie prelievať iba krvné zložky, ako sú erytrocyty, plazma alebo krvné doštičky, napríklad na liečbu anémie alebo popálenín. Avšak v niektorých prípadoch môže byť potre