AZTREONAM - PRíBALOVé INFORMáCIE A OPRAVNé PROSTRIEDKY


Redakcia Choice
Lupron
Lupron
Aztreonam je baktericídny prípravok známy ako Azactam. Tento injekčný liek je účinný pri liečbe infekcií všeobecne spôsobených baktériami, ako je cystitída a bronchitída. Liek účinkuje tak, že mení mechanizmus účinku baktérií